SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Kontakt

Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Medická 2,
040 11 Košice

Riaditeľka: PhDr. Angelika Prevozňáková, poradenská psychologička
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Martina Gibalová, poradenská psychologička
Psychológ: Mgr. Lucia Šimková
Ekonóm: Mgr. Marta Čemová – Epiko

Telefón: 00421556435577, 00421903629359
Fax: 00421556250007
E-mail: prevcentrum (at) prevcentrum.sk

Dátum zriadenia: 1.1.2007
Zaradenie do siete: Rozhodnutie  MŠ SR č. CD – 2005-17015/23666-2:096.

IČO: 45007268
Právna forma: 119 - nezisková organizácia